Medicum

Yleistä

Medicum on perustettu vuonna 2002 ja keskittyi aluksi hoitajavuokraukseen. Vuonna 2010 liiketoiminnan painopiste siirtyi hoitajavuokrauksesta vahvasti henkilökohtaisen avun alueelle, kun Medicum voitti henkilökohtaisen avun kilpailutuksen Helsingissä (noin 200 avustettavaa).

Medicumilla on vahva asema henkilökohtaista apua tarjoavien yritysten joukossa Uudenmaan alueella; menestyimme viimeisen puolen vuoden aikana erityisesti henkilökohtaisen avun kilpailutuksissa erittäin hyvin. Medicum voitti ns. ”Kuuma-kuntien” (Tuusula, Nurmijärvi, Kerava, Hyvinkää, Järvenpää, Mustijoki/Mäntsälä) henkilökohtaisen avun kilpailutuksen (noin 130 avustettavaa). Medicum on lisäksi voittanut Porvoon kaupungin järjestämän sairaan lapsen ympärivuorokautisen hoitopalvelun kilpailutuksen (noin 670 tuntia/kk) ja Espoon kotihoidon, Kirkkonummen, Vantaan, Hämeenlinnan, Hangon sekä Raaseporin henkilökohtaisen avun kilpailutukset. Laajensimme vuonna 2016 toimintaamme kodinhoitopalveluihin ja meidät valittiin ensisijaiseksi sopimustoimittajaksi Helsingin kaupungin järjestämässä kilpailutuksessa koskien kotihoidon asiakkaiden, sotaveteraanien ja sotainvalidien kotisiivouspalveluja (noin 1 300 asiakasta).

Medicumilla on toimipiste myös Jyväskylässä, jossa tarjoamme lapsiperheiden kotipalvelua noin 200 perheelle vuodessa sekä henkilökohtaisen avun palvelua ja kotihoidon tukipalvelua. Toimimme myös lastensuojelun yhteistyökumppanina Jyväskylän kaupungille.

Vuoden 2017 aikana olemme lisäksi avanneet toimipisteet myös Hämeenlinnaan, Tampereelle sekä Lahteen.

Medicum Karhunpoikapalvelu tarjoaa yrityksille sairaan lapsen hoitopalvelua ja on ensisijaisena sopimustoimittajana mm. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin HUS:n työntekijöille.

Liiketoiminnan laajuus

Medicumin liikevaihto on noin 2,8 miljoonaa euroa. Viimeaikaisten voitettujen kilpailutusten seurauksena se tullee kasvamaan tuntuvasti lähivuosien aikana. Tavoitteeksi on asetettu liikevaihdon kaksinkertaistaminen vuoden 2017 loppuun mennessä. Alueellisesti palvelutoiminta laajenee samalla merkittävästi pääkaupunkiseudun ulkopuolelle kehyskuntiin.

Valtaosa liikevaihdosta muodostunee myös jatkossa henkilökohtaisen avun ja kotipalvelujen tuottamisesta, jossa kasvumahdollisuudet näyttäytyvät edelleen myönteisinä.