Laatujärjestelmä

KOTITYÖPALVELUN LAATUSERTIFIKAATTI MEDICUMILLE

Työtehoseura (TTS) on 8.12.2015 myöntänyt Medicumille Kotityöpalvelun (henkilökohtainen apu, lastenhoito ja kotisiivous) laatusertifikaatin tunnustuksena siitä, että yrityksemme toiminta ja palvelut täyttävät valtakunnallisen kotityöpalvelun laadunhallintajärjestelmän laatukriteerit.

Laadukas ja luotettava palveluntarjoaja

Tuotimme yrityksellemme laatukäsikirjan vuonna 2015 yhteistyöhankkeessa Jyväskylän kaupungin, Jyväskylän kotitalousoppilaitoksen, palvelusetelituottajien sekä Suomen kotityöpalveluyhdistys ry:n kanssa.

Yrityksellemme laatukäsikirja tarjoaa välineen kehittää palvelujamme, yritystoimintaamme, osaamistamme ja henkilöstöämme suunnitelmallisesti. Laatukäsikirjaan on kirjattu yrityksemme arvot ja toiminta-ajatus, asiakastyön prosessit sekä muun muassa sopimuksiin, työhyvinvointiin, talouteen ja viestintään liittyvät asiat.

Laatutyön avulla haluamme edistää ennen kaikkea sitä, että asiakas saisi laadukasta ja luotettavaa palvelua kotiinsa. Asiakkaalle laatusertifikaatti –tunnus on osoitus laadukkaasta ja luotettavasta palveluntarjoajasta.

Laatusertifikaatti- tunnuksen myöntää ja sen käyttöä valvoo TTS:n yhteydessä toimiva riippumaton Kotityöpalvelun laatulautakunta, joka nimetään kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Laatulautakunta tekee sertifikaatin käyttöoikeutta koskevat päätökset kotityöpalvelun laatukriteereiden ja ulkopuolisen laadunarvioinnin eli auditoinnin perusteella.

Lue lisää laatusertifikaatista