Henkilökohtaisen avun hakeminen

Henkilökohtaista apua kannattaa hakea, jos sinusta tuntuu, ettet selviydy joistain asioista tai tilanteista ilman toisen henkilön apua tai tukea. Henkilökohtaista apua kannattaa hakea myös, jos huomaat toistuvasti jättävänsä tekemättä asioita avun tai tuen puutteen vuoksi. Jos ajattelet, että henkilökohtainen apu helpottaisi elämää, kannattaa ottaa yhteys kunnan sosiaalityöntekijään. Mikäli yhteydenotto suoraan sosiaalityöntekijään tuntuu vaikealta, kerro asiasta jollekin läheiselle henkilölle, joka auttaa asian viemisessä eteenpäin.

Henkilökohtaista apua haetaan oman kunnan sosiaalitoimesta. Henkilökohtaisen avun hakeminen tapahtuu parhaiten kirjallisella hakemuksella. Hakemus voi olla joko vapaamuotoinen tai sen voi täyttää kunnan valmiiseen kaavakkeeseen.

Tarvitsetko opastusta hakemuksen laatimisessa?

Ota yhteyttä Yhteydenottolomake