Oletko väsynyt työnantajamalliin?

Vammaispalvelulakia koskevan hallituksen esityksen mukaan avustajan työnantajana toimiminen edellyttää vaikeavammaiselta henkilöltä kykyä ja halua toimia työnantajana. Työnantajuuteen liittyy aina merkittävä oikeudellinen vastuu, minkä vuoksi avustettavalla tulee olla mahdollisuus saada henkilökohtaista apua muullakin tavalla, jos hän ei tahdo enää toimia työnantajana. Avustettavalla on myös lakisääteinen oikeus kieltäytyä palvelusetelistä ja vaatia palvelua järjestettäväksi ostopalveluna.

Ostopalvelun hyödyt asiakkaalle työnantajamalliin verrattuna:

  1. Medicum auttaa rekrytoinnissa
  2. Oikeudellinen vastuu työnantajuudesta siirtyy Medicumille
  3. Medicum järjestää ja perehdyttää sairasloma- ja vuosilomasijaiset

Lue lisää työnantajan oikeudellisesta vastuusta

Ota yhteyttä yhteydenottolomake